logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

Snowboard Zezula Kidz Tour 2019

Snowboard Zezula Kidz Tour 2019

Snowboard Zezula Kidz Tour 2019. 
Snowboard Zezula se stal také hlavním partnerem serie závodů pro děti.
Mladá krev roste a roste také počet závodů.
Od ledna do března se budou naši mladí závodníci pravidelně potkávat v nejlepších snowparcích u nás. Cílem této série je najít mladé snowboardové talenty. Na jednotlivých závodech budou  kluci a holky soutěžit v kategoriích Super Groms, Groms, Kids  o věcné ceny. Do celkového pořadí se budou počítat 3 nejlepší výsledky. Vyhlášení celého poháru proběhne na posledním závodě celé Tour 31.3. na Dvoračkách.

PRAVIDLA TOUR:
CELKOVÝ POČET ZÁVODU: 6
– Výsledek celého poháru je součet 3 nejlepších výsledků
KATEGORIE (KLUCI a HOLKY):
SUPER GROMS (ročník 2012 a mladší)
GROMS (ročníky 2009-2011)
KIDS (ročníky 2006-2008)
FORMÁTY ZÁVODU:
– Kvalifikace 2 jízdy (počítá se lepší) a Finále 2-3 jízdy (nejlepší se počítá)
– Jam (časově vymezený)
– Jam bez pořadí s vymezeným počtem, nejlepší se počítá.
BODOVÉ HODNOCENÍ – dle pravidel FIS
1.místo 1000b
2.místo  800b
3.místo  600b
4.místo  500b
5.místo  450b
6.místo  400b
7.místo  360b
8.místo  320b
atd.
Mistrovství ČR je bodováno dvojnásobně.
Při schodném počtu bodů u nejlepší jízdy u jednotlivých závodů rozhodují body z druhé jízdy.
Pří schodném počtu bodů v celkovém pořadí rozhoduje výsledek z MČR.
Celkové hodnocení je součet 2  nejlepších výsledků z jednotlivých soutěží + Mistrovství ČR(dvojnásobné bodové ohodnocení)
PODMÍNKY PRO ÚČAST:
Řádně vyplněná přihláška do soutěže, podepsaná zákoným zástupcem a souhlas s registrací ve spolku Český Snowboarding.
Vyplněná Smlouva o omezení ručení / odškodnění podepsaná zákoným zástupcem.
Úrazové pojištění sjednané individuálně pro účast na snowboardových soutěžích.

Snowboard Zezula Kids Tour 2019